• Welcome to the Galaxy Life Reborn forum.
  • Galaxy Life is finally back, play it today!
Hello there, visitor! Login Register


Thread Rating:
  • 2 Vote(s) - 3 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Title: ALPHA TRIBE [PL]
Thread Modes
#1
Star 
==============ALPHA_TRIBE============== 
 
Witamy! Rekrutacja do polskiego sojuszu ALPHA TRIBE jest otwarta. Chcemy udowodnić że Polacy mogą dużo osiągnąć w GLR. Naszym celem jest stworzenie sojuszu doświadczonych i ambitnych graczy. Oferujemy wzajemną pomoc i miłą atmosferę. 
Wymagania: 
-Aktywność 
Podstawą jest tak naprawdę twoja aktywność. Ułatwia to wygrywanie wojen i osiąganie szybkiego postępu w grze 
-Posiadanie discorda 
Komunikacja przez discorda jest konieczna, bo jak wiemy gra nie posiada swojego czatu 
-Doświadczenie 
-Przestrzeganie reszty zasad na naszym serwerze discord 
-Komunikacja w języku polskim Widzimy się w galaktyce! 
~~Kefzul 


(Eng)
Welcome! Recruitment to the Polish alliance ALPHA TRIBE is open. We want to prove that Polish can dominate the GLR. Our goal is to create an alliance of experienced and ambitious players. We'd to offer help and a pleasant atmosphere.

Requirements:
-Activity

The basis is really your activity. This makes it easier to win wars and achieve rapid progress in the game

- Have a discord

Communication via discord is necessary because as we know the game does not have its own chat

-Experience

- Compliance with the rest of the rules on our discord server

-Communication in Polish language See u in the universe 
~~Kefzul 
 
Reply
  


Forum Jump:


Browsing: 1 Guest(s)